Partnerzy

Nasi partnerzy to:


     Mogą Państwo zapoznać się również z naszymi klientami - nasi klienci.

     Oraz referencjami wystawionymi przez niektórych z nich - referencje.Asseco Poland

W ramach współpracy partnerskiej z firmą Asseco Poland SA oferujemy kompleksowe rozwiązanie dla dużych zakładów opieki zdrowotnej - InfoMedica oraz pakiety oprogramowania mMedica dla przychodni i gabinetów lekarskich.
Podstawowym przeznaczeniem pakietu InfoMedica jest szczegółowa ewidencja świadczeń zdrowotnych w układzie dokumentacji medycznej, w tym: ruchu chorych, obrotu lekami i materiałami zużywanymi w procesie leczenia, ewidencji badań, zabiegów, konsultacji i procedur medycznych. Rozwiązanie zawiera też moduły do obsługi pracowni diagnostycznych, badań laboratoryjnych, a także do prowadzenia szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, w tym: ewidencji finansowo-księgowej, materiałowej, kadrowej i płacowej.
InfoMedica ułatwia prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń ilościowych i finansowych usług medycznych w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi płatnikami komercyjnymi. System wspomaga rachunek kosztów, wycenę kosztów normatywnych świadczeń, kalkulację kosztów leczenia, podejmowanie decyzji cenowych, rachunek wyników oraz ocenę kondycji finansowej zakładu. Poszczególne moduły rozwiązania wyposażone są w funkcje wspomagające pełną sprawozdawczość dla uprawnionych organów kontroli i nadzoru, organów założycielskich oraz płatników świadczeń zdrowotnych. Wspomagają też wykonywanie analiz na potrzeby zarządu zakładu.
Pakiet mMedica przeznaczony dla mniejszych przychodni, a także dla pojedynczych gabinetów. mMedica została tak skonstruowana, aby użytkownik mógł w pełni decydować o zakresie wykorzystania programu. Przemyślany dobór funkcji oraz nowatorska konstrukcja samej aplikacji sprawiają, że użytkownik może dostosować programu do swojego sposobu pracy.
Pakiet mMedica oferowany jest w dwóch wersjach: mMedica PS i mMedica Standard.
mMedica PS to podstawowa wersja programu obsługująca rozliczenia z NFZ. Funkcjonalnie odpowiada Pakietowi Świadczeniodawcy. Zarejestrowanie zrealizowanych świadczeń można przeprowadzić bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (takich, jak: planowanie wizyt, rejestracja, obsługa w gabinecie...). Dzięki połączeniu nowej technologii oraz innowacyjnego podejścia do projektowania systemu powstał produkt prosty i szybki w obsłudze, a jednocześnie wyposażony we wszystkie potrzebne funkcje ułatwiające pracę.
mMedica Standard to program dla wszystkich, którzy oczekują usprawnienia i przyspieszenia pracy na każdym etapie obsługi pacjenta. Prosty i sprawny mechanizm planowania wizyt pacjentów oraz własnego czasu, ułatwia organizację pracy. Kompletny, a jednocześnie przejrzysty i łatwy w obsłudze zestaw funkcji do tworzenia dokumentacji medycznej pozwala skrócić czas wizyty. Natychmiastowy dostęp do historii leczenia, automatyzacja wydruku recept, zaleceń i skierowań, słowniki i bazy dostarczające wszystkich potrzebnych informacji oraz wiele innych funkcji, tworzą razem narzędzie, które pozwala oszczędzać czas przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług.

Asseco Poland SA
Asseco Poland SA jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Stała się również istotnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania. W rankingu "TOP100 European Software Vendors" (publikowanym przez Truffle Capital) za rok 2008 Grupa Asseco znalazła się na 5-tym miejscu z przychodami z własnego oprogramowania i usług w wysokości 430 mln EUR.
Asseco Poland SA specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania i jako największy software house z polskim kapitałem skutecznie konkuruje z liderami rynku światowego. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, Asseco Poland SA buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne dla sektora bankowego (korzysta z nich ponad połowa banków działających w naszym kraju). Spółka posiada również zaawansowane rozwiązania dla instytucji ubezpieczeniowych, wdrożone w największych firmach tego sektora oraz dedykowane systemy dla administracji publicznej, zbudowane m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy MSWiA.
Wraz z połączeniem z ABG SA, które miało miejsce na początku stycznia 2010 roku, Asseco Poland SA znalazło się ze swoimi rozwiązaniami na kilku nowych rynkach. Oferta spółki skierowana jest teraz również do branży energetycznej, telekomunikacji, służby zdrowia, samorządów lokalnych, rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy UE.
Asseco Poland SA jest również liderem w budowie międzynarodowej Grupy Kapitałowej, skupiającej rentowne firmy informatyczne z Europy.
W sektorze opieki zdrowotnej klientami Asseco Poland SA jest ponad 450 największych szpitali w Polsce oraz większość polskich Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, którym Asseco Poland dostarcza zarówno oprogramowanie wspomagające obsługę pacjentów, jak i systemy do rozliczeń kontraktów i zarządzania placówkami. Asseco Poland SA współpracuje także z jednostkami Narodowego Funduszu Zdrowia zarówno na płaszczyźnie infrastruktury IT, jak i oprogramowania. Wszystkie placówki lecznictwa uzdrowiskowego do rozliczania swoich usług z NFZ stosują aplikację internetową, dostarczoną i wdrożoną przez Asseco Poland SA.
Rozwiązania oferowane przez Asseco Poland SA pozwalają na kompleksową informatyzację jednostek służby zdrowia różnych wielkości, o różnych profilach działalności. Firma stale wzbogaca ofertę i inwestuje w nowe technologie. Realizuje nowatorskie projekty korzystając z dopłat unijnych i współpracując z ośrodkami naukowymi.


© Info-lider 2021