Informatyka w służbie zdrowia
W naszej ofercie znajdą Państwo rozwiązania zarówno dla dużych szpitali i przychodni jaki dla niewielkich gabinetów. Dostarczamy rozwiązania dla działów administracji, systemy do rozliczeń z NFZ a także specjalistyczne moduły wspomagające prace personelu medycznego.


Proszę wybrać system:


InfoMedica

Informacje ogólne
InfoMedica to kompleksowy pakiet oprogramowania dla zakładów opieki zdrowotnej. Podstawowym przeznaczeniem pakietu jest prowadzenie szczegółowej ewidencji świadczeń zdrowotnych w układzie dokumentacji medycznej, w tym: ruchu chorych, obrotu lekiem i materiałami zużywanymi w procesie leczenia, ewidencji badań, zabiegów, konsultacji i procedur medycznych, obsługi pracowni diagnostycznych oraz wykonywanych badań laboratoryjnych, a także prowadzenie szczegółowej ewidencji zdarzeń gospodarczych, w tym: ewidencji finansowo-księgowej, materiałowej, kadrowej i płacowej.
Pakiet ułatwia prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń ilościowych i finansowych usług medycznych w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi płatnikami komercyjnymi, wspomaga rachunek kosztów, wycenę kosztów normatywnych świadczeń, kalkulację kosztów leczenia, podejmowanie decyzji cenowych, rachunek wyników oraz ocenę kondycji finansowej zakładu.

Aplikacje pakietu wyposażone są w funkcje wspomagające pełną sprawozdawczość dla uprawnionych organów kontroli i nadzoru, organów założycielskich, płatników świadczeń zdrowotnych. Wspomagają wykonywanie analiz na potrzeby zarządu zakładu.

Pakiet InfoMedica składa się z dwóch grup oprogramowania: z systemów medycznych oraz z systemów administracyjno - zarządczych (tabela poniżej):


© Info-lider 2021