Szkolenia
» Oferta szkolenia - program mMedica - więcej    

» Oferta szkolenia - Komputer i Internet destrukcyjny charakter mediów na dzieci i młodzież - więcej
» Oferta szkolenia - E-learning w praktyce szkolnej - więcej
» Oferta szkolenia - Podstawy obsługi pakietu Office 2000/2003 - więcej
» Oferta szkolenia - E-Biznes w praktyce - więcej
» Oferta szkolenia - ECDL E-Citizen - więcej
» Oferta szkolenia - ECDL Core (średniozaawansowany) - więcej
» Oferta szkolenia - ECDL Advenced (50h) - więcej
» Oferta szkolenia - ECDL Webstarter (30h) - więcej
» Oferta szkolenia - BHP - więcej
» Oferta szkolenia - Komputer od podstaw - więcej

» Wstęp do systemu zarządzania jakością wg nowej normy ISO 9001:2008 - Przygotowanie, wdrożenie oraz zasady dokumentowania systemów w ZOZ-ACH - więcej
» Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę i innych umów dotyczących świadczenia pracy w podmiotach leczniczych - więcej
» Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakładach opieki zdrowotnej - więcej
» Czas pracy w podmiotach leczniczych - więcej
» Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakładach opieki zdrowotnej - więcej
» Program Płatnik 8.01.001 - dla praktyków - więcej
» Wynagrodzenia w praktyce na tle zmian 2011 - więcej
» MS Excel poziom średniozaawansowany - warsztaty - więcej
» Wszystko o fakturach VAT – warsztaty - więcej
» Środki trwałe – warsztaty praktyczne dla zaawansowanych - więcej
» Działalność socjalna w zakładzie – aktualne obowiązki pracodawcy - więcej


Formularz kontaktowywyślij

Komputer i Internet destrukcyjny charakter mediów na dzieci i młodzież

Lokalizacja: ul.Gnieźnieńska 12 , 40-142 Katowice
Kontakt:Dział szkoleń - tel. 32 724-59-50 tel.kom.0 664-438-169
Osoba prowadząca: mgr inż.Łukasz Tomczyk
Koordynator szkoleń: Katarzyna Rusinek - tel.kom. 664-438-169
Powierzchnia sali: 50,2 m2
Liczba miejsc: 10 - 50

Wyposażenie standardowe sali mulimedialnej
Ekran
Flipchart
Rzutnik pisma
Łącze internetowe
Rzutnik multimedialny
Laptop
Miejsce na bufet kawowy
Szatnia


Komputer i Internet destrukcyjny charakter nowych mediów a dzieci i młodzież (5h)

Moduły tematyczne i liczba godzin (5 h lekcyjne):
1. Teoria i praktyka działania nowych mediów. (10 min.)
2. Co robią dzieci w Internecie? (20 min.)
3. Treści destrukcyjne online i offline. (30 min)
4. Gry komputerowe - pozytywne i negatywne aspekty. (20 min.)
5. Cyberprzestępstwa wśród niepełnoletnich - prawne konsekwencje. (20 min.)
6. Uzależnienie (netoholizm). (15 min.)
7. Przeciwdziałanie destrukcyjnemu charakterowi nowych mediów. (20 min.)
a. działania techniczne,
b. praktyka wychowawcza.

Beneficjenci szkolenia:
1. pedagodzy odczuwający potrzebę zapoznania się z zagrożeniami wynikającymi z powszechnej informatyzacji działań codziennych dzieci i młodzieży,
2. wychowawcy chcący przeprowadzić zajęcia z zakresu edukacji medialnej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych oraz ich rodziców.
3. pedagodzy szkolni,
4. pracownicy bibliotek oraz świetlic szkolnych.

Cel główny:
Celem zajęć jest zapoznanie pedagogów ze współczesnymi zagrożeniami wynikającymi z upowszechnienia nowych mediów wśród dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:
1. ukazanie istoty funkcjonowania nowych mediów w aspekcie negatywnych pochodnych wynikających ze swoistości urządzeń mikroelektronicznych,
2. identyfikacja nowych trendów w wykorzystywaniu komputera osobistego oraz Internetu wśród dzieci i młodzieży,
3. zaprezentowanie typologii aplikacji rozrywkowych wykorzystywanych najczęściej przez uczniów w różnych grupach wiekowych,
4. ukazanie roli komputera i Internetu w zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w różnych fazach rozwojowych,
5. poznanie aktualnych zagrożeń związanych z nowymi mediami, oddziaływujących bezpośrednio i pośrednio na dzieci i młodzieży,
6. nabycie kompetencji technicznych pozwalających na rozpoznawanie treści szkodliwych dostępnych w Internecie oraz w urządzeniu lokalnym,
7. zapoznanie się z technikami diagnozy uzależnienia od Internetu,
8. poznanie psychologicznych następstw wynikających z nadużywania i nieprawidłowego wykorzystywania Internetu oraz różnych typów gier,
9. ukształtowanie umiejętności weryfikacji komputera osobistego pod kątem legalności oprogramowania oraz charakteru przechowywanych danych,
10. zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zachowaniom stwarzającym zagrożenie,
11. orientacja w technicznych sposobach zabezpieczenia komputera osobistego przed treściami szkodliwymi,
12. poznanie prawnych następstw związanych z cyberprzestępstwami,
13. ukazanie roli osób znaczących (rodziców, rodzeństwa, opiekunów, nauczycieli) we współdziałaniu z dzieckiem na płaszczyźnie edukacji medialnej,
14. zaznajomienie się z metodami działań edukacyjno-wychowawczych sprzyjających kształtowaniu prawidłowych postaw względem nowych mediów u dzieci i młodzieży.

Formy i metody realizacji:
1. wykład,
2. dyskusja,
3. działania praktyczne w pracowni multimedialnej.

Planowany przebieg zajęć:
1. Przedstawienie planu kursu.
2. Wykład.
3. Zajęcia praktyczne w pracowni multimedialnej.
4. Dyskusja.
5. Podsumowanie zajęć.

Korzyści dla uczestników wynikające z szkolenia:
1. ukształtowanie umiejętności rozpoznawania aktualnych zagrożeń oraz następstw związanych z oddziaływaniem nowych mediów na dzieci i młodzież,
2. nabycie kompetencji technicznych pozwalających na prawidłową diagnozę i zabezpieczenie komputera osobistego,
3. możliwość natychmiastowego wdrożenia posiadanej wiedzy i umiejętności w praktykę pedagogiczną.

Cena szkoleń
Koszt szkolenia: 100 zł

Usługi dodatkowe
" Możliwość skorzystania z usług cateringowych, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów usługi.

© Info-lider 2021